Herb_powiatu_pngZarząd Powiatu w Krakowie ogłasza Otwarty Konkurs Ofert na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu krakowskiego w 2016 roku. Oferty należy składać w terminie do 23 listopada 2015r. do godz. 1500 pod adres: Starostwo Powiatowe w Krakowie, al. Słowackiego 20, 30-037 Kraków. Decyduje data wpływu do Urzędu, a nie data stempla pocztowego.

1. Uchwała Zarządu Powiatu w Krakowie – pobierz
2. Ogłoszenie Otwartego Konkursu Ofert – pobierz
3. Oświadczenie /zapewnienie poufności/ – pobierz
4. Oświadczenie /profesjonalna i rzetelna pomoc/ – pobierz
5. Oświadczenie /brak przesłanek wykluczających/ – pobierz
6. Wzór oferty – pobierz
7. Wzór sprawozdania – pobierz

Dodatkowe informacje na temat konkursu można uzyskać w Wydziale Organizacyjnym i Spraw Obywatelskich Starostwa Powiatowego w Krakowie, al. Słowackiego 20, 30-037 Kraków. Tel.: 12-634-46-70 wew. 241, 107.