heavy-snowing-in-the-forest-3498-2560x1600IMGW-PIB prognozuje i ostrzega przed wystąpieniem na terenie województwa małopolskiego w dniu 12.10.2015 r. w subregionie północnym do godz. 21:00 opadów śniegu powodujących miejscami przyrost pokrywy śnieżnej o około 5 cm, w subregionie południowym do godz. 22:00 opadów śniegu powodujących przyrost pokrywy śnieżnej 5-10 cm, a w górach do 15 cm.

O wszelkich zdarzeniach mających istotne znaczenie dla bezpieczeństwa ludzi i podjętych działaniach proszę informować Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego Starosty Krakowskiego, tel.: 0-12 632-32-04, fax 0-12 633-39-27, pczk@powiat.krakow.pl

Na podstawie: ostrzeżeń meteorologicznych nr 82 i 83 IMGW-PIB z dnia 11 i 12.10.2015 r.