Lp. Nazwa Komisji Data
1. Komisja Rewizyjna 5 października godz. 8.30 wyjazd ze StarostwaKontrola Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych w Skale w zakresie wydatkowania środków finansowych na remonty w 2014-2015 r.
2. Komisja Budżetu i Rozwoju

 

22 października godz. 15.00
3. Komisja Statutowo-Regulaminowa

 

28 października godz. 10.45
4. Komisja Zdrowia, Polityki Prorodzinnej i  Społecznej

 

 27 października godz. 9.30 posiedzenie wyjazdowe do Skawiny
5. Komisja Edukacji Publicznej

 

20 października godz. 9.00 w Skawinie ZSE (udział w targach przedsiębiorczości)
6. Komisja Infrastruktury i Gospodarki Komunalnej

 

27 października godz. 12.00
7. Komisja Bezpieczeństwa Obywateli

 

19 października godz. 14.00
8. Komisja Rozwoju Wsi, Rolnictwa i Ochrony Środowiska

 

26 października godz. 9.00 posiedzenie wyjazdowe do Czernichowa
9. Komisja Promocji, Kultury, Turystyki i Sportu

 

27 października godz. 14.00

 

XIII  zwyczajna sesja Rady Powiatu w Krakowie – 28 października 2015 r.  o godz. 11.00

 Sesja dotycząca edukacji, szkół i placówek oświatowych publicznych i niepublicznych w powiecie  krakowskim.