Podziękowanie.
.
Uprzejmie informujemy, że Powiat Krakowski został doceniony przez marszałka Województwa Małopolskiego Marka Sowę, za współpracę i zaangażowanie w realizację nowatorskiego przedsięwzięcia pt. „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce”. Powiat Krakowski swoim oddziaływaniem przyczynił się do pozytywnej zmiany sektora edukacji zawodowej.