1W piątek 16 października 2015 roku w siedzibie Starostwa Powiatowego w Krakowie odbyło się wspólne posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku oraz Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. W pierwszej części spotkania omówiono stan przygotowań przez poszczególne instytucje i służby do ekstremalnych warunków zimowych oraz zasady współdziałania i przekazywania informacji w przypadku różnego rodzaju zagrożeń.

Arkadiusz Kielin z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie zwrócił uwagę, że straż systematycznie przygotowuje się do prowadzenia ewentualnych działań ratowniczych powstałych wskutek ekstremalnych warunków zimowych. W tym celu od wielu lat inwestuje się w nowoczesny sprzęt: samochody wyposażone w automatyczne łańcuchy, agregaty prądotwórcze, piły łańcuchowe, sanie wodno-lodowe, ubiór chroniący ratowników przed niekorzystnymi warunkami pogodowymi czy termosy elektryczne. PSP podejmuje również działania edukacyjne mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom i młodzieży podczas wakacji i ferii.

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego Gabriela Więcek-Kroczek koncentruje się z kolei na działalności kontrolnej utrzymania obiektów budowlanych. Wyznaczone zespoły inspektorów sprawdzają stan budynków, instalacji wewnętrznych oraz czy zalecenia z poprzednich kontroli zostały wykonane.

Lidia Pycińska – dyrektor Wydziału Edukacji Starostwa Powiatowego w Krakowie omówiła przygotowanie wszystkich szkół ponadgimnazjalnych do zimy oraz przedstawiła informacje o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego w czasie wakacji oraz pierwszego miesiąca nowego roku szkolnego.

Marian Paszcza – dyrektor Zarządu Dróg Powiatu Krakowskiego poinformował wszystkich zebranych o zmianie zasad utrzymywania zimowego dróg. Na podstawie doświadczeń z lat poprzednich powiat został podzielony na 10 stref, gdzie firmy wyłonione w przetargach będą odpowiedzialne za odśnieżanie na całej długości danej drogi a nie tylko do granicy danej gminy jak to było w poprzednich latach.

Przedstawiciel Tauron Polska Energia S.A. zapewnił, że firma od wielu lat dokłada wszelkich starań, by w razie ekstremalnej zimy szybko i skutecznie walczyć z ewentualnym kryzysem. Na bieżąco wymieniane są stare przewody elektryczne oraz realizowane naprawy. Firma posiada 10 dużych agregatów, które w każdej chwili można wykorzystać, by zapewnić energię dla strategicznych lokalizacji. W porozumieniu z Powiatowym Zespołem Zarządzania Kryzysowego ustalono awaryjny numer telefonu, gdzie zespół będzie mógł szybko zgłaszać (poza istniejącą linią 991) zaistniałe awarie i problemy.

Następnie Halina Gociewicz – dyrektor Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego omówiła zasady współdziałania i przekazywania informacji między służbami w razie wystąpienia zagrożenia oraz poinformowała o zwiększeniu bazy bezpiecznych lądowań dla pogotowia lotniczego na terenie powiatu krakowskiego.

W drugiej części spotkania służby przekazały informację o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego w czasie wakacji oraz pierwszego miesiąca nowego roku szkolnego oraz o stanie przygotowań do organizacji wypoczynku w okresie ferii zimowych.

Policjanci z Komendy Powiatowej Policji omówili działania, których nadrzędnym celem było zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom i turystom wypoczywającym i podróżującym na terenie powiatu krakowskiego. Jak każdego roku dla Policji priorytetem było bezpieczeństwo wypoczywających dzieci i młodzieży, zarówno w ruchu drogowym, jak i w zakresie bezpieczeństwa osobistego.

Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Halina Gociewicz przedstawiła informację o wypoczynku dzieci na podstawie danych uzyskanych w gminach. Zwróciła uwagę, że największe niebezpieczeństwa w sezonie letnim były związane z licznymi anomaliami pogodowymi (intensywne opady deszczu, porywisty wiatr, trąby powietrzne, gwałtowne burze, powalone drzewa itp.). Mówiła również, że w zbliżającym się sezonie zimowym szczególną opieką trzeba otoczyć osoby bezdomne i samotne. Domy pomocy społecznej i noclegownie są przygotowane na przyjmowanie osób w szczególnej sytuacji życiowej. Natomiast zbliżające się ferie zimowe będą organizowane w formie zajęć i turniejów sportowych, półkolonii itp. działań przez 7 gmin prowadzących świetlice, placówki oświatowe lub centra kultury.

W dalszej części spotkania wicestarosta Wojciech Pałka poprosił przedstawicielki Straży Granicznej o informację na temat imigrantów. Kpt. Krystyna Kremer stwierdziła, że Polska Straż Graniczna jest przygotowana na wiele scenariuszy, z wyjątkiem kilkutysięcznych fal imigrantów, którzy mogą stwarzać pewne problemy. Obecnie strefa Schengen działa bez zarzutów i na bieżąco przesyłane są informacje dotyczące uchodźców między krajami członkowskimi. Straż Graniczna ściśle współpracuje ze służbami Słowacji, Czech oraz innych krajów. Obywatele mogą zgłaszać konkretne informacje o osobach podejrzanych o nielegalną imigrację pod numerem telefonu 12-258-33-00.

Podczas posiedzenia wspólnego Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego oraz Komisji Bezpieczeństwa i Porządku przyjęto propozycję planu pracy PZZK oraz omówiono propozycję planu finansowego Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego na 2016 rok.