P1010859Małopolski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża zaprasza do udziału w projekcie „Wiedza na wagę życia”, w ramach którego organizujemy bezpłatne szkolenie z zakresu pierwszej pomocy dla nauczycieli ze szkół i przedszkoli z terenu powiatu krakowskiego. Kurs pierwszej pomocy trwa 8 jednostek dydaktycznych, program obejmuje sposób zachowania się i zasady udzielania pierwszej pomocy w najczęściej spotykanych wypadkach. Po ukończeniu kursu i pozytywnym zdaniu egzaminu każdy uczestnik otrzyma dwujęzyczne (w języku polskim i angielskim) zaświadczenie. Do udziału w szkoleniu zapraszamy maksymalnie 2 osoby z jednej szkoły. Liczna miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

Kurs pierwszej pomocy odbędzie się w dniu 5 listopada 2015 r. (czwartek) w godz. 12.00-18.30 w biurze Małopolskiego Oddziału Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża, ul. Studencka 19, I piętro. Organizator zapewnia instruktora pierwszej pomocy PCK, sprzęt dydaktyczny oraz materiały szkoleniowe.

Zainteresowanych prosimy o wysłanie zgłoszenia na formularzu (załącznik nr 1) faksem lub e-mailem do biura Małopolskiego Oddziału Okręgowego PCK.

Projekt jest realizowany przy wsparciu finansowym Powiatu Krakowskiego.

Koordynator projektu:
Katarzyna Siudowska
Małopolski Oddział Okręgowy PCK
tel. 12 422 91 15 w. 32
faks 12 422 90 79
e-mail: krakow.powiat@pck.org.pl