indeks
Uczniowski Klub Sportowy „Jedynka” Krzeszowice złożył wniosek w trybie art.19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – z pominięciem otwartego konkursu ofert  – na  realizację zadania publicznego pn.: II Międzynarodowy Mikołajkowy Turniej Piłki Nożnej Dziewcząt i Chłopców – zobacz ofertę
Uznając celowość realizacji  zadania publicznego przez ww. podmiot, na podstawie art. ust.4 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, każdy może zgłosić uwagi dotyczące ofert w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty (tj. do 02.11.2015 r.).

Formularz uwag – pobierz

Uwagi prosimy składać na adres: Biuro Promocji i Współpracy, Starostwo Powiatowe w Krakowie, Al. Słowackiego 20
e-mail: rcelarska@powiat.krakow.pl, tel.: 12 632 59 22.