W środę, 28 października 2015 roku w Sali obrad Starostwa Powiatowego w Krakowie odbyła się XIII zwyczajna sesja Rady Powiatu w Krakowie. Obrady rozpoczęły się od gratulacji starosty krakowskiego Józefa Krzyworzeki i przewodniczącego Rady Powiatu Tadeusza Nabagło dla radnej Elżbiety Dudy, która w wyniku wyborów parlamentarnych zdobyła mandat poselski. Następnie starosta przedstawił radnym sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu a dyrektor Wydziału Edukacji Lidia Pycińska informację o edukacji w szkołach, placówkach oświatowych publicznych i niepublicznych w Powiecie Krakowskim na przestrzeni ostatniego roku. Podczas sesji podjęto również szereg uchwał dotyczących zmian w budżecie, wybrano biegłego rewidenta do zbadania sprawozdania finansowego Powiatu Krakowskiego za 2015 rok, ustalono wysokość opłat za usuwanie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu obowiązujących w 2016 roku.