DSCF8845W czwartek 29 października 2015 roku zostały przeprowadzone praktyczne ćwiczenia ewakuacji z budynku szkoły podstawowej w Minodze w gm. Skała w przypadku pożaru i zadymienia obiektu. Wzięło w nich udział 90 uczniów, 19 osób personelu i dyrekcji szkoły, Ochotnicze Straże Pożarne z terenu gminy – OSP Minoga i OSP KSRG Skała, strażacy z JRG nr 5 w Krakowie, a także przedstawiciele Komendy Miejskiej PSP w Krakowie, Komendy Powiatowej Policji i Komisariatu Policji w Skale. Przebieg ćwiczeń obserwowali: burmistrz Miasta i Gminy Skała, pracownicy Urzędu Miasta i.Gminy Skała, dyrektorzy placówek oświatowych z terenu gminy, dyrektor i pracownicy Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w.Krakowie oraz przedstawiciele Zakładu Gazowniczego i Zakładu Energetycznego w.Krakowie.

Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania
Kryzysowego Starostwa Powiatowego
w Krakowie