Herb_powiatu_png.
Zarząd Powiatu w Krakowie Uchwałami Nr 226/2015 i Nr 227/2015 z dnia 4 listopada.2015 roku powołał Komisję do oceny ofert, ustalił zasady i tryb przeprowadzenia konkursu oraz ogłosił otwarty konkurs ofert na realizacje w latach 2016-2019 zadania publicznego Powiatu Krakowskiego polegającego na prowadzeniu całodobowej placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego na terenie Gminy Skawina dla 10 dzieci.

Uchwała Zarządu Nr 226/2015 – pobierz
Uchwała Zarządu Nr 227/2015 – pobierz
Wzór oferty – link
Karta oceny – pobierz