Planowany termin spotkań Komisji Rady grudzień 2015 r.

Lp. Nazwa Komisji Data
1. Komisja Rewizyjna

 

4 grudnia godz. 10.00
2. Komisja Budżetu i Rozwoju 3 grudnia godz. 12.00

10 grudnia godz. 13.00

3. Komisja Statutowo-Regulaminowa

 

30 grudnia godz. 10.45
4. Komisja Zdrowia, Polityki Prorodzinnej i Społecznej

 

29 grudnia godz. 10.30
5. Komisja Edukacji Publicznej

 

28 grudnia godz. 12.00
6. Komisja Infrastruktury i Gospodarki Komunalnej

 

29 grudnia godz. 12.00
7. Komisja Bezpieczeństwa Obywateli

 

28 grudnia godz. 14.00
8. Komisja Rozwoju Wsi, Rolnictwa i Ochrony Środowiska

 

29 grudnia godz. 9.00
9. Komisja Promocji, Kultury, Turystyki i Sportu

 

28 grudnia godz. 15.00

 

Spotkanie Opłatkowe – 17 grudnia godz. 14.00

XV zwyczajna sesja Rady Powiatu w Krakowie – 30 grudnia 2015 r. o godz. 11.00

Sesja dotycząca budżetu powiatu krakowskiego na rok 2016.

– Uchwalenie planu pracy Rady Powiatu na rok 2016.

– Uchwalenie planu kontroli Komisji Rewizyjnej i planów pracy Komisji Rady na rok 2016.