Planowany termin spotkań Komisji Rady listopad 2015 r.

Lp.           Nazwa Komisji Data
1.   Komisja Rewizyjna    17 listopada godz. 10.00 Kontrola Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i leśnictwa w zakresie terminowości wydawania decyzji administracyjnych w 2014-2015 r.

 

2. Komisja Budżetu i Rozwoju 19 listopada godz. 15.00

 

3. Komisja Statutowo-Regulaminowa 25 listopada godz. 10.45

 

4. Komisja Zdrowia, Polityki Prorodzinnej i   Społecznej 24 listopada godz. 10.30

 

5. Komisja Edukacji Publicznej 23 listopada godz. 9.00

 

6. Komisja Infrastruktury i Gospodarki Komunalnej     24 listopada godz.12.00

 

7. Komisja Bezpieczeństwa Obywateli 23 listopada godz. 10.00

 

8. Komisja Rozwoju Wsi, Rolnictwa i Ochrony Środowiska 24 listopada godz. 9.00

 

9. Komisja Promocji, Kultury, Turystyki i Sportu 23 listopada godz. 12.00

 

 

XIV zwyczajna sesja Rady Powiatu w Krakowie – 25 listopada 2015 r. o godz. 11.00

Sesja dotycząca infrastruktury i dróg powiatu krakowskiego.