P1010859Małopolski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża w ramach projektu „Wiedza na wagę życia” organizuje bezpłatne pokazy pierwszej pomocy. Uczestnicy zajęć mogą nauczyć się m. in. jak zabezpieczyć miejsce wypadku, wezwać wykwalifikowaną pomoc, zaopatrzyć nieduże rany, unieruchomić złamaną kończynę, zatamować krwotok i in. W czasie pokazów mają okazję poćwiczyć oraz zadawać pytania. Zajęcia są realizowane przez wykwalifikowanych instruktorów lub ratowników pierwszej pomocy PCK. Pokazy pierwszej pomocy odbywają się do 15 grudnia 2015r., pojedyncze zajęcia trwają 30-45 minut (w zależności od wieku uczestników).

Projekt jest realizowany przy wsparciu finansowym Powiatu Krakowskiego.

Więcej informacji – Koordynator projektu:
Katarzyna Siudowska
Małopolski Oddział Okręgowy PCK
tel. 12 422 91 15 w. 32
faks 12 422 90 79
e-mail: krakow.powiat@pck.org.pl