DeszczIMGW-PIB prognozuje i ostrzega przed wystąpieniem na terenie województwa małopolskiego do godz. 1800 w dniu 19.11 br. silnego wiatru o średniej prędkości 30-45 km/h w porywach od 75 km/h oraz od godz. 1700 w dniu 19.11 br. do godz. 1000 w dniu 20.11. br. opadów deszczu o natężeniu umiarkowanym w wysokości 25-35 mm. Najsilniejsze opady deszczu wystąpią w nocy.

O wszelkich zdarzeniach mających istotne znaczenie dla bezpieczeństwa ludzi i.podjętych działaniach proszę informować Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego Starosty Krakowskiego, tel.: 0-12 632-32-04, fax 0-12 633-39-27, pczk@powiat.krakow.pl

Opracowano na podstawie ostrzeżenia meteorologicznego nr 91 i 92 IMGW-PIB z dnia 19.11.2015 r. wg pisma WB-I.6331.3.1115.2015