indeksMiejskie Towarzystwo Sportowe „Piast” Skawina oraz Stowarzyszenie z myślą o mieszkańcach regionu „Być szczęśliwym” złożyły wnioski w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – z pominięciem otwartego konkursu ofert – na realizację zadań publicznych pn.:

Finał cyklu Grand Prix i Petit Prix Małopolski w brydżu sportowym pobierz ofertę
Mikołajkowy Turniej Sportowy „ŁĄCZY NAS SPORT” pobierz ofertę

Uznając celowość realizacji zadań publicznych przez ww. podmioty, na podstawie art.19a ust.4 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, każdy może zgłosić uwagi dotyczące ofert w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty (tj. do 24.11.2015r.).

FORMULARZ UWAG – pobierz

Uwagi prosimy składać na adres:
Biuro Promocji i Współpracy
Starostwo Powiatowe w Krakowie
Al. Słowackiego 20
30-037 Kraków
e-mail: rcelarska@powiat.krakow.pl
tel.: 12-397-93-13