DSC_0671My uczennice i uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Krzeszowicach przyrzekamy dzisiaj Tobie Rzeczpospolita Polsko, Wam Nauczyciele i Rodzice, Koleżanki i Koledzy, Tobie Szkoło uczynić wszystko, co w naszej mocy, aby wartości, które reprezentuje ten sztandar, były zawsze symbolem naszej szkoły i łączyły nauczycieli i rodziców we wspólnym trudzie kształtowania charakterów i postaw młodzieży”.

10 listopada okazał się niezwykle wzruszającym dniem dla pierwszoklasistów z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych z Krzeszowic. Dzięki uprzejmości Joanny Mrowiec – p.o. Dyrektora Muzeum Armii Krajowej w Krakowie, uczniowie klas pierwszych złożyli uroczysty akt ślubowania w historycznym miejscu i w podniosłej atmosferze – na dziedzińcu Muzeum Armii Krajowej. Uroczystość rozpoczął dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych – Łukasz Skalny który powitał Gości: członka Zarządu Powiatu Krakowskiego Arkadiusza Wrzoszczyka, zastępcę Wojskowego Komendanta Uzupełnień mjr Witolda Markowicza, zastępcę dowódcy 6 Batalionu Logistycznego mjr Andrzeja Siołę, komendanta Komisariatu Policji w Krzeszowicach kom. Jacka Rosoła, zastępcę komendanta Komisariatu podkom. Michała Godynia,   przybyłych na ceremonię rodziców i wychowawców klas pierwszych oraz kadetów z klasy II l/w. Dyrektor przedstawił historię szkoły oraz zwrócił uwagę na niezmienność tradycji i kontynuację dobrych zwyczajów. Głos zabrał również Arkadiusz Wrzoszczyk, który życzył młodzieży sukcesów w szkole, a nauczycielom satysfakcji z pracy zawodowej.

Następnie przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego – Karolina Fijołek poprowadziła uroczystość ślubowania, która rozpoczęła się od wprowadzenia sztandaru szkoły w asyście defilady paradnej klasy II l/w i odśpiewania hymnu narodowego przez Chór Allegria. Jako pierwsi ślubowanie złożyli uczniowie z klas: I u/t, I l, I w i I b/w, którzy obiecywali: godnie reprezentować społeczność uczniowską, kierować się szacunkiem i miłością do każdego człowieka, dbać o honor i dobre imię szkoły, szanować polską mowę, wydobywać z niej słowa piękne i szlachetne, w codziennej pracy wykorzystywać zdobytą wiedzę dla szczęścia i dobra wszystkich ludzi, szanować poglądy i odmienne przekonania. Kolejnym punktem programu było złożenie przysięgi przez uczniów klas technikum logistycznego z innowacją pedagogiczną wojskową i policyjną. Młodzież z tych klas – w mundurach – dumnie i z należytą powagą złożyła uroczysty akt ślubowania, przyrzekając: z godnością nosić mundur i wypełniać powierzone obowiązki, szanować godło i symbole narodowe, strzec patriotycznej spuścizny, przekazywanej przez poprzednie pokolenia Polaków, kochać Ojczyznę i przyczyniać się do jej rozwoju, stawiać dobro kraju ponad własne, rozwijać w sobie postawę obywatelską, uczyć się pilnie, by stać się mądrymi ludźmi, wyrabiać w sobie odwagę i zdolność przeciwstawiania się wszelkiemu złu oraz postawom niegodnym Polaków i uczniów ZSP, postępować tak, by zyskać miano ludzi godnych zaufania, ludzi, na których życzliwości i koleżeństwie można polegać, starać się usilnie o to, by wyrosnąć na ludzi kulturalnych, szanujących dobre obyczaje i tradycje, uznających prawo innych do własnego zdania. Akt ślubowania przypieczętowały słowa Roty, uroczyście odśpiewane przez krzeszowicki Chór Allegria oraz oddanie hołdu sztandarowi ZSP. Na zakończenie ceremonii ślubowania, uczniowie otrzymali z rąk Dyrekcji ZSP –Anety Bień i Łukasza Skalnego stopnie młodszego kadeta.

Oficjalną część uroczystości zakończył Dyrektor Łukasz Skalny, zwracając się do wszystkich pierwszoklasistów z prośbą o godne reprezentowanie społeczności uczniowskiej, której od dzisiaj stali się pełnoprawnymi uczestnikami. Życzył im wytrwałości w dążeniu do obranych celów i odwagi do realizacji marzeń. Na koniec dyrektor ZSP podziękował przedstawicielom Chóru Allegria za uświetnienie swoją obecnością uroczystości, Gościom za przybycie i towarzyszenie pierwszoklasistom w jednej z ważniejszej dla nich ceremonii, przewodniczącej SU Karolinie Fijołek za profesjonalizm konferansjera oraz klasie II l/w i ich wychowawczyni – Dorocie Prusak za przygotowanie uroczystości i czuwanie nad jej przebiegiem.

Wszyscy przybyli mogli zwiedzić Muzeum Armii Krajowej, kontemplując zbiory muzealne, co okazało się niezwykle istotnym przeżyciem w przeddzień Narodowego Święta Niepodległości.

Łukasz Skalny
Dyrektor Zespołu
Szkół Ponadgimnazjalnych