Grudzień 2015

Nieodpłatna Pomoc Prawna w Powiecie Krakowskim w 2016 roku

30 grudnia 2015|

Uprzejmie informujemy, że od 1 stycznia 2016 roku Powiat Krakowski będzie realizował zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej polegające na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej. Pomoc udzielana będzie w 11 punktach usytuowanych na terenie powiatu krakowskiego.

Życzenia

22 grudnia 2015|

. Niechaj magiczna moc wigilijnego wieczoru przyniesie spokój i radość! Niech każda chwila Świąt Bożego Narodzenia żyje własnym pięknem, a Nowy Rok 2016 obdaruje pomyślnością i szczęściem! Życzymy najpiękniejszych Świąt Bożego Narodzenia i niech spełnią

Spotkanie opłatkowe w Starostwie

21 grudnia 2015|

W czwartek, 17 grudnia 2015 roku w Starostwie Powiatowym w Krakowie odbyło się tradycyjne spotkanie opłatkowe. Uroczystość rozpoczęła się od krótkiego występu Reprezentacyjnej Orkiestry Cianowice działającej przy Stowarzyszeniu na rzecz Rozwoju Cianowic. Orkiestra zagrała kilka najpiękniejszych polskich kolęd stwarzając tym samym uroczystą i ciepłą atmosferę całego zgromadzenia. W kolejnej części gospodarze – starosta krakowski Józef Krzyworzeka i przewodniczący Rady Powiatu Tadeusz Nabagło przywitali wszystkich gości i odebrali od harcerzy z Krzeszowic betlejemskie światło pokoju. Następnie ksiądz Leszek Garstka (proboszcz parafii św. Szczepana) poświęcił opłatki, którymi połamali się zgromadzeni goście życząc sobie wszystkiego najlepszego na nadchodzące święta Bożego Narodzenia

XV zwyczajna sesja Rady Powiatu w Krakowie

21 grudnia 2015|

W środę, 30 grudnia 2015r. o godz. 11:00 w sali obrad Starostwa Powiatowego w Krakowie Al. Słowackiego 20, I piętro, sala nr 100, odbędzie się XV zwyczajna sesja Rady Powiatu w Krakowie. Porządek obrad: 1. Otwarcie sesji. 2. Przedstawienie porządku sesji. 3. Przyjęcie protokołu z XIV zwyczajnej sesji Rady Powiatu w Krakowie. 4. Sprawozdanie Starosty Krakowskiego z działalności Zarządu pomiędzy sesjami. 5. Wręczenie tytułu Zasłużony dla Powiatu Krakowskiego Panu dr Janowi Pamule.

Posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego

18 grudnia 2015|

. Posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w dniu 17 grudnia 2015r. pod przewodnictwem starosty krakowskiego Józefa Krzyworzeki, w którym uczestniczyli wicestarosta Wojciech Pałka oraz przedstawiciele służb, inspekcji, straży oraz gmin powiatu krakowskiego uczestniczących w ćwiczeniu z zakresu Obrony Cywilnej pk. „PRĄD 2015” miało na celu podsumowanie i ocenę jego przebiegu. Prowadzący w ciepłych słowach podziękował za zaangażowanie i profesjonalne podejście do realizacji zadań przewidzianych w ćwiczeniu oraz wyraził zadowolenie ze sprawnego ich przebiegu, w tym szybkie reakcje na tzw. „podgrywki” czyli nieujęte w scenariuszu ćwiczenia dodatkowe utrudnienia, a także wskazał

Remont pomostu przęsła na moście w Sieciechowicach

18 grudnia 2015|

W dniach 19 – 20 grudnia br. w związku z awaryjną wymianą pomostu przęsła na moście nr 31 na rz. Dłubni zostanie wyłączony ruch drogowy w ciągu drogi powiatowej nr 2137 K (18130) Poręba Laskowska-Sieciechowice-Przestańsko.

Posiedzenie Konwentu Powiatów Województwa Małopolskiego

12 grudnia 2015|

We wtorek, 8 grudnia 2015 roku odbyło się siódme posiedzenie Konwentu Powiatów Województwa Małopolskiego. Rozpoczęli je gospodarz spotkania – starosta wielicki Jacek Juszkiewicz i przewodniczący Konwentu Powiatów Józef Krzyworzeka, którzy przywitali starostów, zaproszonych gości i wszystkich uczestników zgromadzonych w Auli Kampusu Wielickiego w Wieliczce. Konwent Powiatów Województwa Małopolskiego podczas posiedzenia wysłuchał wystąpienia dr n. med. Łukasza Cichockiego, który przedstawił prezentację nt. „Zmian w leczeniu psychiatrycznym w Województwie Małopolskim”, następnie podjęto temat kontraktowania świadczeń zdrowotnych w 2016 roku. W tym punkcie głos zabrała Elżbieta Fryźlewicz-Chrapisińska – dyrektor MOW NFZ,

Spotkanie wójtów i burmistrzów z prezydium Rady Powiatu i Zarządem Powiatu w Krakowie

11 grudnia 2015|

W środę 9 grudnia 2015 roku odbyło się spotkanie wójtów i burmistrzów Powiatu Krakowskiego z prezydium Rady Powiatu i Zarządem Powiatu w Krakowie. Na początku gospodarz spotkania, starosta krakowski Józef Krzyworzeka serdecznie przywitał wszystkich gości i zaprosił ich do udziału 15 kwietnia 2016 roku w „Forum Samorządowców oraz Przedsiębiorców z Powiatów Monachijskiego, Krakowskiego i Wielickiego”. Następnie głos zabrał konsul Danii, Szwecji, Finlandii i Islandii zarazem prezes SPCleantech Janusz Kahl, który przedstawił włodarzom gmin propozycję dołączenia do grona członków zwyczajnych South Poland Cleantech Cluster Sp. z o.o. Idea polega na powstaniu na terenie południowej Polski klastra wiedzy i przemysłu mającego na celu zapewnienie szybszego rozwoju technologii