20151127_095644W piątek 27 listopada br. w godz. 9:00-14:00 odbyły się ćwiczenia z zakresu obrony cywilnej pod kryptonimem „PRĄD 2015”, w którym uczestniczyło Starostwo Powiatowe w Krakowie, sześć gmin powiatu krakowskiego: Jerzmanowice-Przeginia, Krzeszowice, Skała, Sułoszowa, Wielka Wieś i Zielonki oraz jednostki i organizacje odpowiedzialne za zabezpieczenie, usuwanie skutków oraz bezpieczeństwo i niesienie pomocy poszkodowanym.
Głównym celem ćwiczeń było sprawdzenie w sytuacji zagrożenia:
– gotowości do działania struktur zarządzania kryzysowego szczebla powiatowego i gminnego,
– funkcjonowania systemów obiegu informacji, informowania i ostrzegania ludności, ewakuacji ludności i mienia;
– sposobu realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej i medycznej, zaopatrzenia ludności w wodę i żywność, likwidacji zagrożeń ekologicznych i epidemiologicznych;
– wykorzystania sił i środków w działaniach ratowniczych;
– elementów infrastruktury ochrony przeciwpożarowej, komunalnej oraz energetycznej.

Jednostki straży pożarnej „Kompanii Wawel” pod dowództwem st. kpt. Michała Majdy przeprowadzały ćwiczenia z zakresu działań gaśniczych na terenie kompleksu leśnego w Woli Filipowskiej oraz trenowały na wypadek problemów z zasilaniem w wodę budowę punktu czerpania jej z pobliskiej rzeki i przetłaczania do miejsca pożaru. W terenie ćwiczenia obserwowali wicestarosta Wojciech Pałka, burmistrz Krzeszowic Wacław Gregorczyk oraz zastępca Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej bryg. Andrzej Nowak.
Na pełnych obrotach pracowało Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego, gdzie przyjmowano meldunki, utrzymywano stałą łączność, przekazywano i zbierano informacje, śledzono i koordynowano działania podejmowane przez realizatorów treningu oraz sporządzano raporty i komunikaty.
Starosta krakowski Józef Krzyworzeka na godz. 11:00 zwołał posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, w którym uczestniczyli przedstawiciele służb, inspekcji, straży oraz jednostek i wydziałów starostwa powiatowego: Komendy Powiatowej Policji mł. insp. Piotr Wojtak oraz Naczelnik Wydziału Prewencji kom. Mateusz Dańda, Komendy Miejskiej Straży Pożarnej st. kpt. Grzegorz Jeziorek, Państwowego Inspektoratu Weterynaryjnego Grzegorz Stachowski, TAURON-u S.A. Kierownik Wydziału Ruchu Janusz Malina, Zarządu Dróg Powiatu Krakowskiego dyrektor Marian Paszcza oraz kierownik Wydziału Utrzymania Dróg i Mostów Robert Kroczek, Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej zastępca dyrektora Jan Banaś i Regina Półtorak, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie dyrektor Grażyna Tajs-Zielińska i Maciej Łanecki, Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego dyrektor Halina Gociewicz. Po dokonaniu oceny sytuacji oraz analizach materiałów otrzymywanych z Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego zapadały decyzje i wydane zostały stosowne zarządzenia oraz polecenia dla poszczególnych uczestników treningu.