.
Posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w dniu 17 grudnia 2015r. pod przewodnictwem starosty krakowskiego Józefa Krzyworzeki, w którym uczestniczyli wicestarosta Wojciech Pałka oraz przedstawiciele służb, inspekcji, straży oraz gmin powiatu krakowskiego uczestniczących w ćwiczeniu z zakresu Obrony Cywilnej pk. „PRĄD 2015” miało na celu podsumowanie i ocenę jego przebiegu. Prowadzący w ciepłych słowach podziękował za zaangażowanie i profesjonalne podejście do realizacji zadań przewidzianych w ćwiczeniu oraz wyraził zadowolenie ze sprawnego ich przebiegu, w tym szybkie reakcje na tzw. „podgrywki” czyli nieujęte w scenariuszu ćwiczenia dodatkowe utrudnienia, a także wskazał na potrzebę organizowania tego typu ćwiczeń usprawniających przepływ informacji oraz współdziałanie pomiędzy uczestnikami, zwłaszcza w obliczu zbliżających się Światowych Dni Młodzieży.

Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania
Kryzysowego Starostwa Powiatowego
w Krakowie