images.
Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania pt.: „Realizacja zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu krakowskiego w 2016 roku”.

Uchwała Zarządu Powiatu w Krakowie Nr 248/2015 z dnia 3 grudnia 2015 roku – pobierz
Załącznik nr 1 do uchwały – pobierz