W środę 9 grudnia 2015 roku odbyło się spotkanie wójtów i burmistrzów Powiatu Krakowskiego z prezydium Rady Powiatu i Zarządem Powiatu w Krakowie. Na początku gospodarz spotkania, starosta krakowski Józef Krzyworzeka serdecznie przywitał wszystkich gości i zaprosił ich do udziału 15 kwietnia 2016 roku w „Forum Samorządowców oraz Przedsiębiorców z Powiatów Monachijskiego, Krakowskiego i Wielickiego”. Następnie głos zabrał konsul Danii, Szwecji, Finlandii i Islandii zarazem prezes SPCleantech Janusz Kahl, który przedstawił włodarzom gmin propozycję dołączenia do grona członków zwyczajnych South Poland Cleantech Cluster Sp. z o.o. Idea polega na powstaniu na terenie południowej Polski klastra wiedzy i przemysłu mającego na celu zapewnienie szybszego rozwoju technologii pozyskiwania energii odnawialnej i ochrony środowiska. Klaster założyło 30 różnych firm i instytucji m. in. Instytut Rozwoju Miast, Uniwersytet Jagielloński, Akademia Górniczo-Hutnicza, Instytut Gospodarki Surowcami, Uniwersytet Rolniczy, Uniwersytet Ekonomiczny, Politechnika Krakowska, Firma Rafako, Zespół Elektrowni Wodnych Nidzica S.A., gmina Raciechowice, Gmina Gdów. W tej chwili można dołączać do projektu w charakterze członka zwyczajnego. Kontynuując wątek klastra Jakub Kruszelnicki z Centrum Transferu Technologii Politechniki Krakowskiej przedstawił pomysł projektu w dziedzinie ochrony środowiska, mający na celu pomoc gminom w audycie zarządzania i wykorzystywanych technologii mających wpływ na środowisko (np. audyt spółek komunalnych zarządzających sieciami wodociągowymi).

            W kolejnym punkcie spotkania Zbigniew Podolski przedstawił projekt pt. „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II”. Zgodnie z obowiązującym prawem w każdej szkole gimnazjalnej powinien być zatrudniony doradca zawodowy, który pomógłby uczniom w wyborze zawodu i rozwoju przyszłej ścieżki zawodowej. Niestety zazwyczaj ze względu na brak środków finansowych takiego doradcy w szkołach nie ma. Wychodząc naprzeciw potrzebom w ramach projektu doradcy zawodowi zostaną zatrudnieni w 4 poradniach prowadzonych przez Powiat Krakowski. Przeprowadzą oni we wszystkich drugich klasach gimnazjum lekcje przygotowujące młodych ludzi do wyboru zawodu. Wkładem własnym gminy deklarującej udział w projekcie jest zapewnienie sali do przeprowadzenia zajęć.

            Najważniejszym zagadnieniem poruszonym na spotkaniu była modernizacja ewidencji gruntów w wykorzystaniem środków MRPO. Zarząd Powiatu w Krakowie chce w maksymalny sposób wykorzystać wszelkie możliwości dofinansowań z zewnętrznych środków. Celem jest doprowadzenie zgodności danych ze stanem faktycznym w Zintegrowanym Systemie Informacji o Nieruchomościach. Dyskusja odnosiła się w tym punkcie głównie do kolejności prac w poszczególnych gminach oraz do ewentualnego współfinansowania zadania przez wszystkie gminy w taki sposób by prace wykonać na terenie całego powiatu. Głównym problemem w wykonaniu zadania jest ograniczona liczba firm potrafiących wykonać prace na tak dużym terenie jakim niewątpliwie jest Powiat Krakowski.

            W ostatnim punkcie spotkania członek Zarządu Powiatu Arkadiusz Wrzoszczyk omówił plan realizacji w 2016 roku zadań w zakresie tzw. inicjatyw samorządowych. W roku bieżącym w ramach programu zrealizowano 79 zadań. M. in. wykonano 33 km nakładek na drogach oraz 12 km chodników. Wszystkie wnioski złożone przez gminy we wrześniu 2015 roku dotyczące Inicjatyw Samorządowych 2016 zostały zakwalifikowane do realizacji.