zakopianka.
W związku z przebudową drogi powiatowej nr 2134K Sąspów-Ojców-Grodzisko w Woli Kalinowskiej (Etap IV) w dniu 09.12.2015 r. w godz. 800-1600 odcinek km 4+027 – 4+230 będzie zamknięty. W przypadku niekorzystnych warunków atmosferycznych czas zamknięcia drogi może ulec wydłużeniu do dnia 10.12.2015 r.

Opracowano na podstawie pisma nr RW/42-11-9/15.KW Zarządu Dróg Powiatu Krakowskiego z dnia 07.12.2015 r.