Styczeń 2016

XVI Zwyczajna Sesja Rady Powiatu w Krakowie

28 stycznia 2016|

W środę, 27 stycznia 2016 roku odbyła się XVI zwyczajna sesja Rady Powiatu w Krakowie. Podczas posiedzenia omówiono sprawozdanie z wykonania rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej oraz sprawozdanie z wykonania planów pracy Komisji Rady. Podjęto szereg uchwał m. in. w sprawie zatwierdzenia sprawozdań, w sprawie programów przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Krakowskim. Decyzję o przystąpieniu Powiatu Krakowskiego do Klastra South Poland Cleantech Clusteer skierowano do prac w komisji. Rada Powiatu nie wyraziła zgody na rozwiązanie stosunku pracy z jednym z radnych powiatowych.

Ostrzeżenie o zanieczyszczeniu powietrza pyłem PM 10

27 stycznia 2016|

Na podstawie danych Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska Wojewódzki Zespół Zarządzania Kryzysowego ostrzega o ryzyku przekroczenia poziomu informowania dla stężenia 24-godzinnego pyłu PM10 w powietrzu (200 µg/m³) oraz związanego z nim wysokiego stężenia pyłu PM2,5 oraz benzo(a)pirenu w powietrzu. Osoby szczególnie wrażliwe na zanieczyszczenie powietrza: dzieci i młodzież poniżej 25 roku życia, osoby starsze i w podeszłym wieku, osoby z zaburzeniami funkcjonowania układu oddechowego, chorzy na astmę, choroby alergiczne skóry i oczu, osoby z zaburzeniami funkcjonowania układu krwionośnego, osoby zawodowo narażone na działanie pyłów i innych zanieczyszczeń oraz osoby palące papierosy i bierni palacze, powinny podjąć następujące środki ostrożności:

Krzyże Wolności i Solidarności dla opozycjonistów z lat 1981-1989

27 stycznia 2016|

W Muzeum Historycznym Miasta Krakowa w poniedziałek 25 stycznia 2016 r. wręczone zostały Krzyże Wolności i Solidarności, którymi uhonorowano 23 działaczy małopolskiej opozycji niepodległościowej z lat 1981-1989 „w uznaniu ich zasług w działalności na rzecz niepodległości i suwerenności Polski oraz respektowania praw człowieka w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej”. Odznaczenia, przyznane przez Prezydenta RP na wniosek prezesa IPN, wręczył prezes Instytutu Pamięci Narodowej Łukasz Kamiński. Jednym z wyróżnionych był Jerzy Leszek Batko, radny z powiatu krakowskiego. Krzyż Wolności i Solidarności to polskie państwowe odznaczenie cywilne, nadawane działaczom opozycji wobec dyktatury komunistycznej w PRL. Zostało ustanowione ustawą z dnia 5 sierpnia 2010. Po raz pierwszy Krzyż został nadany w czerwcu 2011 r. przy okazji obchodów 35. rocznicy Wydarzeń Radomskich.

80 lat działalności Braci Albertynów w Ojcowie

27 stycznia 2016|

W piątek 22 stycznia 2016 r. w Domu Pomocy Społecznej w Ojcowie odbyła się uroczystość z okazji 100-lecia śmierci św. Brata Alberta i 80-tej rocznicy działalności Braci Albertynów w Ojcowie, którą rozpoczęła msza św. dziękczynna. Ważnym momentem obchodów było poświęcenie pomnika św. Brata Alberta przez ks. Bpa. Kieleckiego Jana Piotrowskiego. Rzeźba, której autorką jest Ewa Wróbel, powstała dzięki zaangażowaniu Stowarzyszenia „Ceramika bez granic”, przy wsparciu finansowym Starostwa Powiatowego w Krakowie. W uroczystości, którą prowadził dyrektor DPS w Ojcowie, brat Pio – Rafał Stróżyński, wzięła udział Elżbieta Duda, poseł na Sejm RP, pomnik odsłonił wicestarosta Wojciech Pałka.

Zabójczy czad

27 stycznia 2016|

Sezon grzewczy to szczególnie niebezpieczny okres czasu z uwagi na cichego zabójcę jakim jest lotny, bezwonny i niewidoczny czad. Czad, czyli tlenek węgla, niedrażniący ale wyjątkowo toksyczny i śmiertelnie trujący gaz powstający w procesie niepełnego spalania paliw takich, jak węgiel, gaz ziemny, drewno czy ropa naftowa w piecach kaflowych, piecykach łazienkowych, kominkach, kuchenkach gazowych lub innych urządzeniach z otwartą komorą spalania. Wdychany z powietrzem tlenek węgla przedostając się do płuc drastycznie obniża zawartość tlenu w krwioobiegu i doprowadza do często nieodwracalnego upośledzenia czynności życiowych a nawet śmierci. Pierwsze objawy zatrucia tlenkiem węgla – czadem to złe samopoczucie, osłabienie, nasilający się ból i zawroty głowy, duszności, wzmożona senność, ucisk w klatce piersiowej, przyspieszenie bicia serca i oddechu, nudności i wymioty. Bagatelizowanie tych objawów może być tragiczne w skutkach, dlatego w przypadku ich zauważenia należy natychmiast przewietrzyć pomieszczenie, a najlepiej opuścić je wychodząc lub wynosząc poszkodowanego na świeże powietrze i niezwłocznie skontaktować się z lekarzem, bądź wezwać służby ratownicze dzwoniąc na nr alarmowy 112 lub 999 – pogotowie ratunkowe albo 998 – straż pożarną. W celu uniknięcia zatrucia czadem należy dbać o stan techniczny urządzeń

Pożyteczne odblaski

27 stycznia 2016|

W okresie krótkich dni zimowych, gdy wcześnie zapada zmierzch nie należy zapominać o noszeniu elementów odblaskowych lub odzieży z tzw. wszywkami odblaskowymi. Piesi, zwłaszcza dzieci, rowerzyści, ale i wolno biegające zwierzęta domowe powinny w tym okresie czasu być wyposażone w te niewielkie z pozoru ale niezwykle pożyteczne odblaski, które przyczyniają się do zwiększenia widoczności, szczególnie poza oświetlonymi obszarami zabudowanymi. Poruszających się po zmroku bez odblasku, prowadzący pojazd dostrzega z odległości ok. 20 metrów, a oznakowanego odblaskiem z dystansu ponad 150 metrów. Należy przypomnieć, że obowiązek noszenia odblasków poza terenem zabudowanym po zmierzchu wynika również z regulacji prawnych, a za ich brak nakładane są mandaty

Ogłoszenie o konkursie ofert na wybór realizatora programu zdrowotnego

26 stycznia 2016|

Zarząd Powiatu w Krakowie ogłasza otwarty konkurs ofert na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej: "Profilaktyka wczesnego wykrywania raka prostaty". Oferty należy składać w terminie do dnia 10 lutego 2016r. do godz. 15.00 Wszelkich informacji związanych

XVI zwyczajna sesja Rady Powiatu w Krakowie

25 stycznia 2016|

W środę, 27 stycznia 2016r. o godz. 11:00 w sali obrad Starostwa Powiatowego w Krakowie Al. Słowackiego 20, I piętro, sala nr 100, odbędzie się XVI zwyczajna sesja Rady Powiatu w Krakowie. Porządek obrad: 1. Otwarcie sesji. 2. Przedstawienie porządku sesji. 3. Przyjęcie protokołu z XV zwyczajnej sesji Rady Powiatu w Krakowie. 4. Sprawozdanie Starosty Krakowskiego z działalności Zarządu pomiędzy sesjami. 5. Sprawozdanie z wykonania rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej. 6. Sprawozdanie z wykonania planów pracy Komisji Rady.