indeksZarząd Powiatu w Krakowie ogłasza Otwarty Konkurs Ofert na realizację w roku 2016 zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej, sportu i turystyki.

Termin realizacji zadania: od 1 marca do 30 grudnia 2016 r.
Oferty należy składać do dnia 28 stycznia 2016 r.
Konkurs zostanie rozstrzygnięty do dnia 26 lutego 2016 r.

Dodatkowe informacje na temat konkursu można uzyskać w Wydziale Promocji i Współpracy Starostwa Powiatowego w Krakowie tel. 12 397-93-13, e-mail: rcelarska@powiat.krakow.pl od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 – 15.00.

1. Uchwała Zarządu Powiatu w Krakowie – pobierz
2. Ogłoszenie Otwartego Konkursu Ofert – pobierz
3. Oferta realizacji zadania publicznego – pobierz
4. Zaktualizowany harmonogram realizacji zadania publicznego – pobierz
5. Zaktualizowany kosztorys realizacji zadania publicznego – pobierz
6. Sprawozdanie – pobierz
7. Przykładowa oferta realizacji zadania publicznego – pobierz