Planowany termin spotkań Komisji Rady – styczeń 2016 r.

Lp.

Nazwa Komisji

Data

1.

Komisja Rewizyjna

14 stycznia 2016 r. godz. 11.00 wyjazd ze Starostwa

Kontrola Zarządu Dróg Powiatu Krakowskiego

2.

Komisja Budżetu i Rozwoju

21 stycznia godz. 15.00

3.

Komisja Statutowo-Regulaminowa

27 stycznia godz. 10.45

4.

Komisja Zdrowia, Polityki Prorodzinnej i  Społecznej

 26 stycznia godz. 10.30

5.

Komisja Edukacji Publicznej

18 stycznia godz. 14.30

6.

Komisja Infrastruktury i Gospodarki Komunalnej

26 stycznia godz. 12.00

7.

Komisja Bezpieczeństwa Obywateli

18 stycznia godz. 12.30

8.

Komisja Rozwoju Wsi, Rolnictwa i Ochrony Środowiska

26 stycznia godz. 9.00

9.

Komisja Promocji, Kultury, Turystyki i Sportu

26 stycznia godz. 14.00

 

XVI  zwyczajna sesja Rady Powiatu w Krakowie – 27 stycznia 2016 r.  o godz. 11.00

Sesja organizacyjna

– Sprawozdanie z wykonania rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej.

– Sprawozdania z wykonania planów pracy Komisji Rady.