Otwarty Konkurs Ofert 2016Zarząd Powiatu w Krakowie ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Krakowskiego w roku 2016 w zakresie ochrony i promocji zdrowia.

Oferty należy składać w terminie do dnia 26 lutego 2016r.

Wszelkich informacji związanych z konkursem udziela Pani Barbara Pietruszka, inspektor Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich /tel.12-397-91-06/ pok.106, piętro l, Kraków, al. Słowackiego 20/. Poczta elektroniczna: bpietruszka@powiat.krakow.pl

1. Uchwała Zarządu Powiatu w Krakowie – pobierz
2. Ogłoszenie Otwartego Konkursu Ofert, regulamin – pobierz
3. Oferta Realizacji Zadania Publicznego – pobierz
4. Zaktualizowany harmonogram realizacji zadania – pobierz
5. Zaktualizowany kosztorys – pobierz
6. Sprawozdanie – pobierz