Wojsko PolskieW dniach od 3 lutego do 26 kwietnia 2016 r. będzie prowadzona w powiecie krakowskim kwalifikacja wojskowa. W tym roku przed Powiatową Komisją Lekarską – działająca od poniedziałku do piątku, w godz. 8:00 – 13:00 w siedzibie zlokalizowanej w Krakowie przy ul. Podwale 3/7 – powinno stawić się obowiązkowo około 1700 młodych mężczyzn oraz 8 kobiet. Wezwania do stawiennictwa otrzymują:
1. mężczyźni urodzeni w 1997 r.;
2. mężczyźni urodzeni w latach 1992-1996 którzy nie mają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej;
3. osoby urodzone w latach 1995-1996, które ze względu na stan zdrowia zostały uznane przez Powiatową Komisję Lekarską za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej;
4. kobiety urodzone w latach 1992-1997 posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej oraz pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2015/2016 kończą naukę w szkołach i uczelniach medycznych bądź weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych albo będące studentkami lub absolwentkami tych szkół lub kierunków.

Ponadto do kwalifikacji mogą stawać również ochotnicy, czyli osoby które ukończyły 18 lat i nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej a wyrażają wolę do ochotniczego jej pełnienia.

Wszystkim osobom, które będą zgłaszały się do Powiatowej Komisji Lekarskiej przypominamy, że powinny zabrać ze sobą:

  • dowód osobisty
  • aktualne 1 zdjęcie do książeczki wojskowej

oraz dodatkowo

  • posiadaną dokumentację medyczną o stanie zdrowia.

Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego