Otwarty Konkurs Ofert 2016Zarząd Powiatu w Krakowie podjął uchwałę w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Krakowskiego w roku 2016 w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz w zakresie upowszechniania kultury fizycznej, sportu i turystyki. Więcej informacji w załącznikach:

Uchwała Zarządu – Rozstrzygnięcie Otwartego Konkursu Ofert
Załącznik nr 1 do Uchwały
Załącznik nr 2 do Uchwały
Załącznik nr 3 do Uchwały
Załącznik nr 4 do Uchwały