Planowany termin spotkań Komisji Rady – luty 2016 r.

Lp. Nazwa Komisji Data
1. Komisja Rewizyjna

 

17 lutego godz. 10.00

Kontrola Wydziału Architektury, Budownictwa , Inwestycji i Remontów Filia w Skawinie – w zakresie terminowości wydawania pozwoleń i decyzji w 2015 r.

2. Komisja Budżetu i Rozwoju

 

18 lutego godz. 15.00
3. Komisja Statutowo-Regulaminowa

 

24 lutego godz. 10.45
4. Komisja Zdrowia, Polityki Prorodzinnej i Społecznej

 

5 lutego godz. 11.30 – wyjazd do DPS w Karniowicach
5. Komisja Edukacji Publicznej

 

15 lutego godz. 14.30
6. Komisja Infrastruktury i Gospodarki Komunalnej

 

23 lutego godz. 12.00
7. Komisja Bezpieczeństwa Obywateli

 

15 lutego godz. 13.00
8. Komisja Rozwoju Wsi, Rolnictwa i Ochrony Środowiska

 

23 lutego godz. 10.30
9. Komisja Promocji, Kultury, Turystyki i Sportu

 

23 lutego godz. 14.00

XVII zwyczajna sesja Rady Powiatu w Krakowie – 24 lutego 2016 r. o godz. 11.00

Sesja dotycząca promocji i ochrony zdrowia

– Informacja dotycząca promocji i ochrony zdrowia oraz wykorzystania środków na promocje zdrowia.

– Informacja Powiatowego Inspektora Sanitarnego o stanie bezpieczeństwa sanitarnego.