Lp. Nazwa Komisji Data
1. Komisja Rewizyjna 16 marca godz. 10.00 – pierwsza część posiedzenia w Starostwie
Druga część – wyjazd na kontrolę DPS w Batowicach w zakresie wydatkowania środków finansowych na remonty w 2015 r. oraz warunków socjalno-bytowych pensjonariuszy.
2. Komisja Budżetu i Rozwoju 24 marca godz. 15.00
3. Komisja Statutowo-Regulaminowa 30 marca godz. 10.45
4. Komisja Zdrowia, Polityki Prorodzinnej i  Społecznej  29 marca godz. 10.30
5. Komisja Edukacji Publicznej 23 marca godz. 12.00
6. Komisja Infrastruktury i Gospodarki Komunalnej 29 marca godz. 12.00
7. Komisja Bezpieczeństwa Obywateli 23 marca godz. 10.30
8. Komisja Rozwoju Wsi, Rolnictwa i Ochrony Środowiska 29 marca godz. 9.00
9. Komisja Promocji, Kultury, Turystyki i Sportu 29 marca godz. 14.00

XVIII  zwyczajna sesja Rady Powiatu w Krakowie – 30 marca  2016 r.  o godz. 11.00

Sesja dotycząca bezrobocia i rynku pracy w powiecie krakowskim.

– Informacja dotycząca działalności Urzędu Pracy Powiatu Krakowskiego.

– Sytuacja na rynku pracy w powiecie krakowskim.