EKG1.
Zarząd Powiatu w Krakowie zaakceptował wybór Centrum Medycznego Maszachaba Sp. z o.o. w Krakowie ul. Prądnicka 50A jako realizatora programu polityki zdrowotnej pn.Profilaktyki wczesnego wykrywania raka prostaty” przyjętego do realizacji Uchwałą Nr 14/2016 Zarządu Powiatu w Krakowie z dnia 15 stycznia 2016 r. w sprawie przyjęcia do realizacji zadań z zakresu ochrony i promocji zdrowia przez Powiat Krakowski w roku 2016.

Uchwała Zarządu – pobierz