_DSC4334W środę, 24 lutego 2016r. o godz. 11:00 w sali obrad Starostwa Powiatowego w Krakowie Al. Słowackiego 20, I piętro, sala nr 100, odbędzie się XVII zwyczajna sesja Rady Powiatu w Krakowie.

Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Przedstawienie porządku sesji.
3. Przyjęcie protokołu z XVI zwyczajnej sesji Rady Powiatu w Krakowie.
4. Sprawozdanie Starosty Krakowskiego z działalności Zarządu pomiędzy sesjami.
5. Informacja dotycząca promocji i ochrony zdrowia oraz wykorzystania środków na promocję zdrowia.
6. Informacja Powiatowego Inspektora Sanitarnego o stanie bezpieczeństwa sanitarnego.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu i zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Krakowskiego na rok 2016.
8. Podjęcie uchwały w sprawie założenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej wchodzącej w skład Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Czernichowie.
9. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Ośrodka Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Czernichowie i włączenia go do Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Czernichowie.
10. Sprawy bieżące.
11. Interpelacje i zapytania radnych.
12. Wnioski i oświadczenia radnych.
13. Zamknięcie obrad.