krowaAgencja Rynku Rolnego przypomina producentom świń i mleka, którzy będą ubiegać się o nadzwyczajne wsparcie w sektorze mleka i wieprzowiny o aktualizacji danych posiadaczy zwierząt oraz zgłoszeń zwierząt w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. ARR będzie udzielała pomocy dla rolników w sektorach hodowlanych, m.in. na podstawie danych z systemu Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt prowadzonego przez ARiMR. Składanie wniosków rozpocznie się 18 lutego i potrwa do 18 marca 2016 roku. Producenci mleka i świń będą mogli je składać w Oddziale Terenowym Agencji Rynku Rolnego właściwym dla miejsca zamieszkania lub siedziby producenta lub wysłać pocztą. O terminie wysłanego wniosku będzie decydowała data stempla pocztowego. Szczegółowe informacje o nadzwyczajnej pomocy zostały określone w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 22 stycznia 2016 (Dz. U. 2016r. poz. 141). Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej Agencji Rynku Rolnego – www.arr.gov.pl