policjant_plakat.
Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie Instytutu Psychologii Zdrowia “Niebieska Linia” zapraszają do uczestnictwa w IX edycji ogólnopolskiego konkursu pod nazwą “Policjant, który mi pomógł”. Celem konkursu jest wyróżnienie policjantów, którzy w szczególny sposób działają na rzecz ochrony ofiar przemocy domowej. Zgłoszenia można nadsyłać za pomocą elektronicznego formularza znajdującego się pod adresem www.policjant.niebieskalinia.pl/formularz.php, a także tradycyjną pocztą (“Niebieska Linia”, ul. Korotyńskiego 13, 02-121 Warszawa) podając: dane kontaktowe zgłaszającego, dane policjanta, którego chcielibyście Państwo wyróżnić oraz uzasadnienie tego wyboru (można skorzystać z załączonego formularza zgłoszeniowego do druku).

Szczegółowe informacje można uzyskać pod adresem http://www.policjant.niebieskalinia.pl/