W środę, 16 marca 2016r. o godz. 13.00 w budynku Starostwa Powiatowego w Krakowie odbyło się posiedzenie Komisji Konkursowej do przeprowadzenia powiatowego etapu Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla dzieci i młodzieży pod hasłem: „ W trosce o nasze bezpieczeństwo”. Na konkurs przesłano prace w czterech grupach wiekowych (gr. I – 299 prac, gr. II – 245 prac, gr. III – 71 prac, gr. IV – 13 prac) ze szkół z terenu Powiatu Krakowskiego. Komisja wybrała po 5 finałowych prac z każdej grupy wiekowej, które zostaną przesłane do Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, ul. Basztowa 22 i wezmą udział w etapie wojewódzkim.

Poniżej wybrane prace, które wezmą udział w etapie wojewódzkim:

Grupa I (uczniowie klas I-III szkół podstawowych)

 1. Kinga Kozera – Szkoła Podstawowa im. W. Goetla w Zelczynie
 2. Adriana Mitana – Szkoła Podstawowa im. Kpt. pil Mieczysława Medweckiego   w Morawicy
 3. Lena Giermek – Zespół Szkół w Jerzmanowicach
  Wyróżnienie 1: Wiktoria Adamek – Szkoła Podstawowa w Minodze
  Wyróżnienie 2: Igor Sośnicki – Szkoła Podstawowa w Rząsce

Grupa II (uczniowie klas IV-VI szkół podstawowych)

 1. Magdalena Chyla – Szkoła Podstawowa w Kryspinowie
 2. Dawid Soja – Szkoła Podstawowa im. Jana III Sobieskiego w Czułówku
 3. Hubert Gruca – Szkoła Podstawowa nr 1 w Skawinie
  Wyróżnienie 1: Wiktor Słaboń – Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Nawojowej Górze
  Wyróżnienie 2: Karina Farat – Szkoła Podstawowa w Minodze

Grupa III (uczniowie gimnazjów)

 1. Karolina Romek – Zespół Szkół Katolickich im. Jana Pawła II w Skawinie
 2. Liliana Pluta – Gminne Centrum Edukacji w Wawrzeńczycach
 3. Kinga Solarz – Gimnazjum im. Ks. Józefa Poniatowskiego w Mnikowie
  Wyróżnienie 1: Patrycja Gwizdała – Zespół Placówek Oświatowych im. Królowej Jadwigi w Rybnej
  Wyróżnienie 2: Izabella Mularczyk – Gimnazjum nr 1 z oddziałami integracyjnymi i sportowymi im. Bł. Salomei w Skale

Grupa IV (uczniowie i wychowankowie specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych, świetlic terapeutycznych, warsztatów terapii zajęciowej (do 18 roku życia)

 1. Karol Dej – Zespół Szkół w Waganowicach
 2. Kamil Koziara – Zespół Szkół w Waganowicach
 3. Michał Młyński – Zespół Szkół w Waganowicach
  Wyróżnienie 1: Kamil Gębczyk – Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Skawinie
  Wyróżnienie 2: Przemysław Cygan – Zespół Szkół w Waganowicach

Dodatkowo Komisja przyznała wyróżnienia n/w osobom:

Grupa I

 1. Oliwia Skucińska – Szkoła Podstawowa Nr 1 w Kaszowie
 2. Dawid Baster – Szkoła Podstawowa w Cholerzynie z filią w Mnikowie
 3. Zuzanna Bąk -Szkoła Podstawowa im. Kpt. pil Mieczysława Medweckiego w Morawicy
 4. Anna Konarkowska – Szkoła Podstawowa w Nawojowej Górze

Grupa II

 1. Oliwia Bator -Szkoła Podstawowa im. Kpt. pil Mieczysława Medweckiego w Morawicy
 2. Natalia Korpała – Szkoła Podstawowa w Cianowicach

Grupa III

 1. Łucja Kmita – Gimnazjum nr 1 z oddziałami integracyjnymi i sportowymi im. Bł. Salomei w Skale
 2. Małgorzata Kęs – Gimnazjum Nr 1 im. Noblistów Polskich w Skawinie
 3. Bartłomiej Stasiak – Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Gaju

Grupa IV

 1. Urszula Janik – Zespół Szkół w Waganowicach
 2. Magdalena Hrabia – Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Skawinie
 3. Bartłomiej Miszczyk – Zespół Szkół w Waganowicach
 4. Justyna Mucha – Zespół Szkół w Waganowicach
 5. Maciej Gaździcki – Zespół Szkół w Waganowicach
 6. Piotr Schabowski – Zespół Szkół w Waganowicach
 7. Alicja Mucha – Zespół Szkół w Waganowicach
 8. Dariusz Gwiżdż – Specjalny Ośrodek szkolno-Wychowawczy w Skawinie

Komisja obradowała w składzie:

 • Przewodniczący: Arkadiusz Wrzoszczyk – Członek Zarządu Powiatu w Krakowie
 • Sekretarz: Magdalena Farat – przedstawiciel Wydziału Edukacji Starostwa Powiatowego w Krakowie
 • Członkowie:
  Lidia Pycińska – Dyrektor Wydziału Edukacji Starostwa Powiatowego w Krakowie
  Halina Gociewicz – Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Krakowie
  Anna Płonka – plastyk
  Janina Grela – Przewodnicząca Komisji Edukacji Publicznej