Otwarty Konkurs Ofert 2016Zarząd Powiatu w Krakowie ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego Powiatu Krakowskiego w zakresie pomocy społecznej tj. prowadzenie specjalistycznego poradnictwa i terapii dla rodzin w kryzysie.
Uchwała Zarządu Powiatu 60/2016 – ogłoszenie konkursu ofert – pobierz
Wzór oferty – link
.
Zarząd Powiatu ustala także zasady i tryb przeprowadzania otwartego konkursu ofert oraz powołania Komisji do oceny ofert.
Uchwała Zarządu Powiatu 61/2016 – pobierz
Załącznik nr 1 – Karta indywidualnej oceny ofert – pobierz
Załącznik nr 2 – Karta zbiorczej oceny ofert – pobierz