Otwarty Konkurs Ofert 2016Zarząd Powiatu w Krakowie ogłasza konkurs ofert na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej pn.Program Korygujący wady postawy u dzieci w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Skawinie

Uchwała Zarządu Powiatu nr 55/2016 – pobierz
Program – pobierz
Ogłoszenie – pobierz
Formularz zgłoszeniowy Oferenta – pobierz
Formularz Ofertowy – pobierz
Oświadczenie – pobierz