ZOtwarty Konkurs Ofert 2016arząd Powiatu w Krakowie ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Krakowskiego w roku 2016 w zakresie ekologii i ochrony zwierząt, ochrony dziedzictwa przyrodniczego. Oferty należy składać do 11 kwietnia 2016 r., na dzienniku podawczym Starostwa Powiatowego w Krakowie,   30-037 Kraków al. Słowackiego 20, w godzinach pracy Urzędu (poniedziałek 900-1700, pozostałe dni robocze 730-1530) lub można przesłać na adres: Starostwo Powiatowe w Krakowie; Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa; al. Słowackiego 20, 30-037 Kraków. Więcej szczegółów w załącznikach:

1. Uchwała Zarządu – pobierz
2. Regulamin – ogłoszenie konkursu ofert – pobierz
3. Wzór oferty – pobierz
4. Wzór umowy – pobierz
5. Wzór rozliczenia – pobierz