Zdrowie.
Zarząd Powiatu w Krakowie podjął uchwałę w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Krakowskiego w roku 2016 w zakresie ochrony i promocji zdrowia.

Uchwała Zarządu – pobierz
Załącznik nr 1 – pobierz
Załącznik nr 2 – pobierz