_DSC4334W środę, 30 marca 2016r. o godz. 11:00 w sali obrad Starostwa Powiatowego w Krakowie Al. Słowackiego 20, I piętro, sala nr 100, odbędzie się XVIII zwyczajna sesja Rady Powiatu w Krakowie.

Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Przedstawienie porządku sesji.
3. Przyjęcie protokołu z XVII zwyczajnej sesji Rady Powiatu w Krakowie.
4. Sprawozdanie Starosty Krakowskiego z działalności Zarządu pomiędzy sesjami.
5. Informacja o działalności Urzędu Pracy Powiatu Krakowskiego oraz informacja o rynku pracy Powiatu Krakowskiego.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu i zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2016.
7. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Gminie Zielonki prowadzenia zadania publicznego Powiatu Krakowskiego – modernizacja dróg powiatowych nr 2153K i 2156K.
8. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Gminie Skała prowadzenia zadania publicznego Powiatu Krakowskiego – modernizacja chodnika DP nr 1155K Sobiesęki – Tarnawa w m. Skała ul. Sobiesęcka.
9.
Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Gminie Skała prowadzenia zadania publicznego Powiatu Krakowskiego – wykonanie projektu przebudowy drogi powiatowej nr 2133K Cianowice Małe – Grębynice.
10.
Podjęcie uchwały w sprawie planu finansowego podziału środków przypadających w 2016 roku na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w Powiecie Krakowskim pochodzących ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
11. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skarg na działalność Dyrektora Domu Pomocy Społecznej.
12. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Domu Pomocy Społecznej.
13. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania skargi.
14. Sprawy bieżące.
15. Interpelacje i zapytania radnych.
16. Wnioski i oświadczenia radnych.
17. Zamknięcie obrad.