Kwiecień 2016

Tryb pozakonkursowy “MAŁY GRANT”

29 kwietnia 2016|

Stowarzyszenie Muzyczna Korzkiew, Stowarzyszenie z myślą o mieszkańcach regionu  „Być Szczęśliwym” oraz Fundacja Wspierania Rozwoju Wspinaczki „Wspinka” złożyli wniosek w trybie art.19a Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – z pominięciem otwartego konkursu

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert z zakresu rehabilitacji społecznej

28 kwietnia 2016|

Zarząd Powiatu w Krakowie ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych mieszkańców powiatu krakowskiego oraz przyznania na ten cel dotacji w roku 2016. Uchwała Zarządu Powiatu Nr

XIX Sesja Rady Powiatu w Krakowie

27 kwietnia 2016|

. XIX Sesja Rady Powiatu w Krakowie, która odbyła się dzisiaj w Starostwie Powiatowym w Krakowie dotyczyła informacji z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, Wydziału Geodezji i Katastru w zakresie wykorzystania środków przyznanych przez Zarząd Powiatu w Krakowie na zadania z zakresu geodezji i kartografii w 2015 roku oraz Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego o stanie przestrzegania prawa budowlanego na terenie powiatu krakowskiego. Rada Powiatu jednogłośnie przyjęła podczas sesji szereg uchwał w sprawach:

Zbrodnia Katyńska – zbrodnia nie osądzona nadal trwa

25 kwietnia 2016|

W dniu 21 kwietnia 2016 roku odbyła się w ZSTE w Skawinie lekcja otwarta w ramach projektu „Pamięć dla Przyszłości”  „ Nie dane Wam było umrzeć z bronią w ręku, ni w marszu bojowym po zwycięstwo iść. Nie żegnał Was salut kolegów żołnierzy, nie dla Was dźwięk dzwonów ni wawrzynu liść” Ryszard Jerzy Rudziński Siedemdziesiąt trzy lata temu, 13 kwietnia 1943 roku radio w Berlinie poinformowało o odkryciu masowych grobów polskich w Katyniu. „Zbrodnią katyńską” określa się wymordowanie wiosną 1940 roku przez NKWD prawie 22 tys. osób;

XIX zwyczajna sesja Rady Powiatu w Krakowie

21 kwietnia 2016|

W środę, 27 kwietnia 2016r. o godz. 11:00 w sali obrad Starostwa Powiatowego w Krakowie Al. Słowackiego 20, I piętro, sala nr 100, odbędzie się XIX zwyczajna sesja Rady Powiatu w Krakowie. Porządek obrad: 1. Otwarcie sesji. 2. Przedstawienie porządku sesji. 3. Przyjęcie protokołu z XVIII zwyczajnej sesji Rady Powiatu w Krakowie. 4. Sprawozdanie Starosty Krakowskiego z działalności Zarządu pomiędzy sesjami. 5. Sprawozdanie Dyrektora PCPR z działalności Centrum Pomocy Rodzinie oraz wykaz potrzeb w zakresie pomocy społecznej.

V Festiwal Godki Krakowskiej – ruszyły konkursy artystyczne

21 kwietnia 2016|

. Jeśli mieszkasz w Krakowie a Twoja rodzina pochodzi z jego okolic to ten projekt dotyczy właśnie Ciebie. Jeśli mieszkasz w powiecie krakowskim to zaproś do udziału swoich sąsiadów i bliskich, wszystkich, którym zależy na kultywowaniu lokalnej tradycji i gwary.  W tym roku, 5 czerwca w Skale, już piaty raz odbędzie się Festiwal Godki Krakowskiej. Tym razem bezpośrednio tworzyć go będą Ci, którzy zdecydują się wziąć udział w konkursach przygotowanych przez organizatorów. A każdy powinien znaleźć coś dla siebie: konkurs filmowy, fotograficzny, teatralny, plastyczny, krasomówczy, jak to mówią w Krakowie – „do wyboru do koloru”.

Szkoła Demokracji – Szkoła Samorządności

20 kwietnia 2016|

Przedstawiciele samorządów uczniowskich z trzech szkół podstawowych z gminy Krzeszowice: Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza z Krzeszowic, Szkoły Podstawowej im. Stanisława Wyspiańskiego z Filipowic oraz Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka z Paczółtowic gościli wczoraj w Starostwie Powiatowym w Krakowie w ramach kontynuacji programu „Szkoła Demokracji – Szkoła Samorządności”. Współpraca powyższych szkół trwa już dwa lata. Celem programu jest kształtowanie postawy poszanowania praw człowieka i wartości demokratycznych u dzieci, rozwój edukacji obywatelskiej oraz przygotowanie do świadomego uczestnictwa w życiu społecznym. Grupę przyjął i oprowadził po Starostwie wicestarosta Wojciech Pałka, udzielając odpowiedzi na wszystkie pytania dotyczące zakresu kompetencji powiatu oraz pracy urzędników.

Forum samorządów i przedsiębiorczości z powiatów monachijskiego, krakowskiego i wielickiego

18 kwietnia 2016|

. W Muzeum Historycznym Miasta Krakowa odbyło się „Forum samorządów i przedsiębiorczości z powiatów monachijskiego, krakowskiego i wielickiego” zorganizowane przez Starostwo Powiatowe w Krakowie. W piątkowe przedpołudnie w Sali Miedzianej Pałacu Krzysztofory zebrali się przedstawiciele samorządów gminnych i powiatowych z terenu powiatu krakowskiego i wielickiego, delegacja partnerskiego powiatu monachijskiego oraz  przedsiębiorcy. Otwarcia forum dokonali starosta krakowski Józef Krzyworzeka i pani Isolde Felskau – konsul Republiki Federalnej Niemiec w Krakowie, która objęła spotkanie swoim patronatem.