indeks
Zarząd Powiatu w Krakowie ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych mieszkańców powiatu krakowskiego oraz przyznania na ten cel dotacji w roku 2016.

Uchwała Zarządu Powiatu Nr 84/2016 – ogłoszenie konkursu ofert – pobierz
Karta indywidualnej zbiorczej oceny ofert – załącznik do Uchwały Nr 84/2016 – pobierz

Zarząd Powiatu w Krakowie ustala także zasady i tryb przeprowadzania otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych mieszkańców powiatu krakowskiego oraz przyznania na ten cel dotacji w roku 2016

Uchwała Zarządu Powiatu Nr 85/2016 – zasady i tryb przeprowadzenia konkursu ofert – pobierz
Karta indywidualnej zbiorczej oceny ofert – załącznik do Uchwały Nr 85/2016 – pobierz

Zarząd Powiatu w Krakowie zleca również realizację zadania publicznego Powiatu Krakowskiego  w zakresie pomocy społecznej tj. prowadzenie specjalistycznego poradnictwa i terapii dla rodzin w kryzysie.

Uchwała Zarządu Powiatu Nr 86/2016 – prowadzenie specjalistycznego poradnictwa i terapii dla rodzin w kryzysie – pobierz