Lp.

Nazwa Komisji

Data

1.

Komisja Rewizyjna

20 kwietnia godz. 10.00 wyjazd ze Starostwa

Kontrola  Domu Dziecka w Sieborowicach w zakresie wydatkowania środków finansowych na remonty w 2015 r. oraz warunków socjalno-bytowych podopiecznych.

2.

Komisja Budżetu i Rozwoju

21 kwietnia godz. 15.00

3.

Komisja Statutowo-Regulaminowa

27 kwietnia godz. 10.45

4.

Komisja Zdrowia, Polityki Prorodzinnej
i  Społecznej

 26 kwietnia godz. 10.30

5.

Komisja Edukacji Publicznej

18 kwietnia godz. 14.30

6.

Komisja Infrastruktury i Gospodarki Komunalnej

26 kwietnia godz. 12.00

7.

Komisja Bezpieczeństwa Obywateli

18 kwietnia godz. 12.30

8.

Komisja Rozwoju Wsi, Rolnictwa i Ochrony Środowiska

26 kwietnia godz. 9.00

9.

Komisja Promocji, Kultury, Turystyki
i Sportu

27 kwietnia godz. 10.00

XIX  zwyczajna sesja Rady Powiatu w Krakowie – 27 kwietnia  2016 r.  o godz. 11.00

Sesja dotycząca pomocy społecznej – Sprawozdanie Dyrektora PCPR z działalności Centrum Pomocy Rodzinie oraz wykaz potrzeb w zakresie pomocy społecznej.

– Sprawozdanie Starosty z wykorzystania środków przyznanych przez Zarząd Powiatu Krakowskiego na zadania z zakresu geodezji i kartografii w 2015 r.

– Informacja Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego o stanie przestrzegania prawa budowlanego na terenie powiatu krakowskiego.