indeksStowarzyszenie Muzyczna Korzkiew, Stowarzyszenie z myślą o mieszkańcach regionu  „Być Szczęśliwym” oraz Fundacja Wspierania Rozwoju Wspinaczki „Wspinka” złożyli wniosek w trybie art.19a Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – z pominięciem otwartego konkursu ofert – na realizację zadań publicznych pn.:

  1. „Pory Roku w Korzkwi” zobacz ofertę
  2. Dzień Dziecka w Powiecie Krakowskimzobacz ofertę
  3. Bezpieczne Krakowskie Szlaki zobacz ofertę

Uznając celowość realizacji zadań publicznych przez ww. podmioty, na podstawie art.19a ust.4 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, każdy może zgłosić uwagi dotyczące złożonych ofert w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej (tj. do 05.05.2016r.).

Uwagi prosimy składać na adres:
Wydział Promocji i Współpracy
Starostwo Powiatowe w Krakowie
Al. Słowackiego 20
30-037 Kraków
e-mail: rcelarska@powiat.krakow.pl
tel.: 12 397 93 13