IXForumfot10Maj to szczególny miesiąc dla bibliotekarzy. W dniach od 8-15 maja trwa Ogólnopolski Tydzień Bibliotek, a 8 maja to Dzień Bibliotekarza i Bibliotek.
Z tej okazji w czwartek 19 maja 2016 r., w Starostwie Powiatowym w Krakowie odbyło się IX Forum Bibliotekarzy Powiatu Krakowskiego.  Spotkania bibliotekarzy odbywają się zawsze pod nowym hasłem. Tegoroczne brzmiało “Jak zmieniają się biblioteki”. Forum prowadziła dyrektor Powiatowej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Jerzmanowicach Dorota Furman.

Spotkanie służące wymianie doświadczeń, omówieniu bieżących działań i prezentacji dorobku poszczególnych bibliotek z powiatu krakowskiego spotkanie było także okazją do uhonorowania bibliotekarzy obchodzących jubileusze pracy zawodowej oraz bibliotek, które świętują rocznice swojego istnienia.  Miejsko-Gminna Biblioteka w Krzeszowicach obchodziła 70-lecie działalności, a Gminna Biblioteka w Jerzmanowicach 60-lecie. Doceniono także realizowanie od 10 lat zadań powiatowej biblioteki publicznej przez Powiatową i Gminną Bibliotekę Publiczną w Jerzmanowicach. Jubilatom, wicestarosta Wojciech Pałka oraz przewodniczący Rady Powiatu w Krakowie Tadeusz Nabagło przekazali gratulacje i słowa uznania za wytrwałą pracę wraz z życzeniami pomyślności w dalszej działalności dla dobra społeczności lokalnej, wręczając listy gratulacyjne, kwiaty, upominki i książki.
W programie forum znalazły się prezentacje działalności bibliotek z Michałowicach, Czernichowie i Jerzmanowicach, a także wykład prof. dr hab. Jacka Wojciechowskiego pn. “Biblioteki i książki w dobie Internetu”.
Uwagę słuchaczy przykuło spotkanie autorskie z pisarzem Andrzejem Muszyńskim, który opowiedział o swojej wyprawie do Birmy i napisanych reportażach.
Na zakończenie radca prawny Bernard Jirnow omówił podstawowe aspekty nieodpłatnej pomocy prawnej – zadania realizowanego przez powiat krakowski na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji prawnej.