Otwarty Konkurs Ofert 2016Zarząd Powiatu w Krakowie podjął uchwałę w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Krakowskiego w roku 2016 w zakresie ekologii i ochrony zwierząt, ochrony dziedzictwa przyrodniczego. Więcej informacji w załącznikach:

Uchwała Zarządu – Rozstrzygnięcie Otwartego Konkursu Ofert
Załącznik nr 1 do Uchwały
Załącznik nr 2 do Uchwały