Lightning strikes near Baker, California during monsoon storm.
IMGW-PIB prognozuje wystąpienie na terenie województwa małopolskiego do godz. 23:00 w dniu 30.05.br. burz z opadami deszczu od 15 mm do 25 mm i porywami wiatru do 70 km/godz. oraz lokalnymi opadami gradu.

O wszelkich zdarzeniach mających istotne znaczenie dla bezpieczeństwa ludzi i podjętych działaniach proszę informować Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego Starosty Krakowskiego, tel.: 0-12 632-32-04, fax 0-12 633-39-27, pczk@powiat.krakow.pl

Opracowano na podstawie ostrzeżenia meteorologicznego nr 50 IMGW-PIB z dnia 30.05.2016 r. wg pisma WB-I.6331.3.56.2016.