Lp. 

Nazwa Komisji

Data

1.

Komisja Rewizyjna

 11 maja godz. 10.00 w Starostwie

Kontrola  Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych
w Giebułtowie w zakresie wydatkowania środków finansowych na remonty w 2015 r.

2.

Komisja Budżetu i Rozwoju

12 maja godz. 15.00

3.

Komisja Statutowo-Regulaminowa

18 maja godz. 10.45

4.

Komisja Zdrowia, Polityki Prorodzinnej
i Społecznej

9 maja Komisja wyjazdowa

godzina do uzgodnienia

5.

Komisja Edukacji Publicznej

10 maja godz. 14.30

6.

Komisja Infrastruktury i Gospodarki Komunalnej

17 maja godz. 12.00

7.

Komisja Bezpieczeństwa Obywateli

10 maja godz. 12.30

8.

Komisja Rozwoju Wsi, Rolnictwa i Ochrony Środowiska

17 maja godz. 10.30

9.

Komisja Promocji, Kultury, Turystyki i Sportu

17 maja godz. 13.30


XX  zwyczajna sesja Rady Powiatu w Krakowie – 18 maja  2016 r.  o godz. 11.00

Sesja dot. bezpieczeństwa obywateli, ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej.
– Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego w powiecie krakowskim.
– Informacja o stanie bezpieczeństwa ochrony p. poż. oraz zagrożeniach pożarowych powiatu krakowskiego.

– Informacja o zagrożeniach, które wystąpiły w powiecie krakowskim w 2015 roku.
– Sprawozdanie z realizacji w roku 2015 programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego w powiecie krakowskim w latach 2014– 2020.