vlcsnap-2016-05-20-08h31m00s682 We wtorek 17 maja 2016 roku odbyło się wspólne posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego oraz Komisji Bezpieczeństwa i Porządku pod przewodnictwem starosty krakowskiego Józefa Krzyworzeki, w którym wzięło udział 42 przedstawicieli służb, inspekcji, straży oraz jednostek powiatowych i wydziałów Starostwa Powiatowego.

W takcie posiedzenia omawiano i prezentowano materiały dotyczące oceny stanu zagrożenia pożarowego i ochrony przeciwpowodziowej oraz bezpieczeństwa i porządku publicznego, w tym realizacji programu „Bezpieczny Powiat Krakowski” za rok 2015, a także działań mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom, turystom oraz dzieciom i młodzieży w sezonie letnim. Tematem, który zdominował obrady był stan przygotowań do zbliżających się Światowych Dni Młodzieży. Starosta zwrócił się do jednostek, służb, inspekcji i straży o utrzymywanie stałej współpracy oraz przekazywanie na bieżąco informacji i komunikatów związanych z ich organizacją.