UpałIMGW-PIB prognozuje i ostrzega przed wystąpieniem do godz. 18:00 w dniu 26.06 br. na terenie województwa małopolskiego upałów z temperaturą maksymalną w dzień 300 C – 340 C a minimalną w nocy 180 C – 210 C.

O wszelkich zdarzeniach mających istotne znaczenie dla bezpieczeństwa ludzi i podjętych działaniach proszę informować Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego Starosty Krakowskiego, tel.: 0-12 632-32-04, fax: 0-12 633-39-27, pczk@powiat.krakow.pl

Podstawa: ostrzeżenia meteorologicznego nr 61 IMGW-PIB Centralnego Biura Prognoz Meteorologicznych w Krakowie wg pisma WB-I.6331.3.71.2016 z dnia 22.06.2016 r.

Ponadto Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego przypomina, że utrzymywanie się wysokiej negatywnie wpływa na zdrowie i życie zarówno ludzi – seniorów, dzieci, czy pracujących na otwartej przestrzeni, jak i zwierząt – domowych, gospodarskich i hodowlanych oraz może powodowań zakłócenia w funkcjonowaniu systemu elektroenergetycznego, sieci wodociągowej, ruchu drogowego i szynowego, a także zwiększać zagrożenie pożarowe.

W okresie upałów, zwłaszcza w godz. 10:00 – 16:00 należy unikać przebywania na słońcu. Należy pamiętać o noszeniu nakryć głowy i używaniu okularów przeciwsłonecznych i szczególnie dbać o właściwe nawodnienie organizmu (co najmniej 2 litry wody dziennie). Trzeba też pamiętać o dostępie do wody dla psów łańcuchowych oraz ptactwa i zwierząt wolno-żyjących.

W przypadku przegrzania objawiającego się m.in. zawrotami głowy, czy osłabieniem organizmu koniecznie jest przeniesienie się w chłodne miejsce i nawodnienie organizmu.

Opracowanie: AM. Tylek, ZK